Biologisch Decoderen is de ontbrekende schakel

Het ontcijferen van de “ziekte-code”

In Biologisch Decoderen gaan we op zoek naar het overlevingsprogramma, de persoonlijke inprenting van de patiënt in het verleden. We zoeken de oorzaak en de uitlokkende situatie, waardoor de ziekte is gestart. Het doel is dat de patiënt bewust wordt van de diepe oorzaak van zijn ziekte en dat hij begrijpt dat van alle ziektes die er zijn, hij alleen precies deze ziekte kon krijgen.

Omstandigheden zijn altijd neutraal en objectief en nooit de oorzaak van een ziekte. Het gaat er niet om wát we meemaken, maar hóe we dat ervaren. Het gaat om de emotionele beleving van die dramatische gebeurtenis.

Hoe we iets beleven, wordt bepaald door ervaringen in onze kindertijd, maar vooral door de ervaringen en trauma’s van ouders en grootouders. Als we erkennen en begrijpen waarom we functioneren zoals we functioneren, dan hebben we de code gevonde

De kansen zijn optimaal als we:

  • de uitlokkende stressvolle situatie vinden en oplossen

  • secundaire conflicten en de diagnoseschok kunnen oplossen

  • emotionele ervaringen uit het verleden oplossen

  • de programmering tijdens de zwangerschap begrijpen

  • de persoon uitleggen en laten voelen hoe dramatische ervaringen van zijn voorouders hem tot op dit moment beïnvloeden

Het verwijderen van de “ziekte-code”

We kunnen leren om de onbewuste programma’s steeds minder toe te passen en in plaats daarvan bewust anders te functioneren. Nu we dit weten, hebben we immers de keuze. Tot nu hadden we geen keuze. We kunnen alleen maar functioneren zoals we zijn geprogrammeerd. Onbewust liepen we tot nu toe steeds achter een mogelijke oplossing aan. De keuze is nu: is het mij waard hiervoor ziek te zijn of zelfs te sterven? Of is er misschien toch een andere mogelijkheid om los te laten waar ik nog steeds aan vastzit?

Je kunt geen ander mens worden. Je wordt geboren met wat je hebt en alle ervaringen kun je niet ongedaan maken, maar je kunt wél leren anders om te gaan met je overlevingscode. Dat betekent dat je ervoor kiest dat dit probleem je niet meer zo ongelukkig of zelfs ziek maakt. Want de ziekte, het symptoom in het lichaam is alleen maar de top van de ijsberg. Daaronder bevinden zich de emoties, de overtuigingen en de patronen. Je kunt ervoor kiezen dat de waarden uit het verleden of van je ouders niet meer de jouwe zijn.

Nu deze bekend zijn, is het mogelijk te kiezen voor andere beelden en andere emoties die de oudere, ziekmakende ervaringen vervangen. Het heden is neutraal, het zijn altijd de beelden uit het verleden die ons ziek maken. Lukt het om deze te veranderen, dan ben je vrij en verdwijnen klachten.

De betekenis van biologisch decoderen:

  • Bio = met betrekking tot het leven, volgens de natuur

  • Logos = volgens een kosmische wetmatigheid, rede, zin. In het Grieks betekent het “oerprincipe van de kosmos”, of intellect van God.

  • De-coderen = ont-sleutelen

  • Code = oorzaak, informatie, patroon, sleutel

Jouw klachten zijn niet toevallig

Een symptoom is de onbewuste reactie van jouw lichaam op een onverwerkte stressvolle situatie die je ooit hebt meegemaakt in je leven.  

Door de biologische betekenis van jouw klachten te begrijpen en op te lossen, kun je jezelf bevrijden van deze last. 

Het is alsof onzichtbare banden je steeds vasthouden aan het verleden. Onverwerkte emoties van je ouders, grootouders of overgrootouders zoals verdriet, hulpeloosheid, machteloosheid of boosheid werken nog steeds in ons onderbewustzijn en houden ook direct verband met je lichamelijke of psychische klachten.

Gesprek

Deze methode kan worden toegepast naast de best mogelijke medische behandeling die de patiënt zelf wenst. Omdat er geen bijwerkingen en risico’s zijn en de bron van de stress gevonden en opgelost kan worden, vormt het een belangrijke kans voor de patiënt.

Plan hier jouw afspraak

De sleutel tot zelfgenezing zit in jou

de sleutel tot zelfgenezing

Het boek “De Sleutel tot zelfgenezing zit in jou”, is een inleiding in het biologisch decoderen.

In dit boek wordt de methode duidelijk beschreven, en een aantal praktijk-voorbeelden, waardoor je een indruk krijgt wat biologisch decoderen inhoudt.