Biologisch Decoderen verandert jouw leven

Van een leven met stress en klachten
naar een leven vol vreugde en vrijheid

Leer de individuele, familiaire inprentingen die onder elk gezondheids- of ander probleem in jouw leven liggen, te ontcijferen. Daarna kun je ze eenvoudig wissen. Dan heb je voor het eerst een vrije keuze.

Stress: oorzaak én gevolg?

Iedereen weet inmiddels wel dat stress van grote invloed is op onze fysieke en geestelijke gezondheid en dus op onze levenskwaliteit.  Maar waardoor wordt die stress dan veroorzaakt? En is stress dan het gevolg van iets in je leven of is het juist de oorzaak van ziekte? 

Het gaat over stress, die al op jonge leeftijd is veroorzaakt door een biologisch conflict, één moment of een langere periode van controleverlies. We hebben het onbewust weggedrukt en in onze cellen opgeslagen. Soms 10, 20, 30 jaar later, krijgen we alsnog de kans om het te mogen verwerken. Helaas is het dan vaak in de vorm van fysiek ongemak. De meeste mensen zijn zich niet bewust, dat hun gevoelens, gedachten en onbewuste inprentingen de reden van hun klachten zijn. 

In plaats dat we dit fysieke ongemak gaan begrijpen en het onderliggende veroorzakende conflict en de situatie die ons heeft gevormd om gaan buigen naar een nieuwe levensinstelling, geven we ons lichaam de schuld. Het heeft je al die tijd veilig en in leven gehouden, óók als het op het eerste gezicht niet zo lijkt te zijn.

Elke ziekte en elk symptoom
heeft een biologische betekenis...

De hersenen triggeren een specifiek symptoom om onze stress te verminderen en de overleving van jou als individu en jouw nakomelingen te verzekeren.

Dit blijkt uit actuele onderzoeksresultaten, onder meer uit de psychoimmunologie en de epigenetica (prof. Joachim Bauer, dr. Bruce Lipton), de neurofysiologie (Giacomo Rizzolatti, ontdekker van de spiegelneuronen), de neuropsychiatrie (dr. Jean Lerminiaux) en de neuropsychologische genealogie (dr. Gérard Athias).

Lange tijd hebben we gedacht dat ziekte een foutje van de natuur was, een zinloze stoornis die ons toevallig treft, maar het “disfunctioneren” van het lichaam presenteert zich volgens nauwkeurige biologische mechanismen: De ziekte (het symptoom) is een exacte fysieke reactie op een vreselijke stresssituatie die op dat moment niet verwerkt kan worden op mentaal en emotioneel niveau.

Omdat langdurige stress levensbedreigend is voor het individu, nemen onze hersenen, net als een computer, hun toevlucht tot beproefde programma’s: biologische “overlevingscodes” die erop gericht zijn de acute stresssituatie op biologische wijze op te lossen.

Ziekten worden dus gestart en gecontroleerd door de hersenen – moeten we dus niet precies daar beginnen om de voorwaarden voor herstel te scheppen?

Op basis van deze overweging hebben artsen en therapeuten een verbazingwekkend effectieve vorm van therapie ontwikkeld: Biologisch decoderen van symptomen. Met deze methode kan de persoonlijke “overlevingscode” die tot deze specifieke ziekte of probleem heeft geleid systematisch worden ontcijferd … begrepen … gevoeld … en verdwijnen.

 

Het topje van de ijsberg

Dat wat op fysiek niveau zichtbaar is, is slechts het topje van de ijsberg.

Als we de biologische betekenis van een klacht begrijpen, kunnen we dat oplossen. Het gaat erom de ijsberg van onderaf op te ruimen. Als dit lukt, kan ook de kleinere zichtbare piek boven water verdwijnen, oftewel je klachten en andere problemen in jouw leven. 

Ons lichaam (eerst zijn er psychische en fysiologische veranderingen) toont ons als laatste  dat er iets mis is in ons leven; dat we zijn afgedwaald van ons midden, het werkelijke pad, van ons ware zelf.

Onder de berg van onverwerkte stressvolle situaties en onvervulde wensen en behoeften uit onze jeugd en van trauma’s die onze voorouders hebben meegemaakt en niet hebben verwerkt, ligt ons ware zelf, ons eigenlijke erfgoed, begraven. Wanneer deze berg is opgeruimd, is het voor jou mogelijk om te herkennen wie je bent.

Door Biologisch Decoderen wordt jij de chef

Biologisch Decoderen is een praktische zelfhulpmethode waarbij je stap voor stap eindelijk werkelijk vrij kunt leven. Je denkt dat je een vrije keuze hebt, maar dat blijkt niet zo te zijn. Elke dag leven we volgens het programma dat we ons ooit eigen hebben gemaakt, om te kunnen overleven in de gegeven situatie. Later dient dit programma, deze conditionering, ons niet meer en dan kan dit zich tegen ons keren in de vorm van ziekte of andere herhalende problemen in ons leven. Het is de kunst snel te herkennen en te ontstressen, als een situatie jou compleet uit evenwicht heeft gebracht. Zo kun je direct ombuigen en latere klachten voorkomen.

Aanbod Biologisch Decoderen

voorouders

1-daagse introductiedag € 95,00

Voor een kennismaking met deze zelfhulpmethode is deze 1-daagse introductiedag geschikt. Veel ervaringsverhalen, afgewisseld met een korte uitleg over de theorie, geeft een goede indruk wat dit voor jou in het dagelijkse leven kan betekenen. 

Steeds meer mensen willen gebruik maken van de mogelijkheden die Biologisch Decoderen biedt. Deze dag geeft in vogelvlucht de inhoud van de hele cursus.

dna

12-daagse Cursus Biologisch Decoderen

De totale cursus bestaat uit 12 dagen: een basiscursus plus drie vervolgcursussen. Deze kunnen afzonderlijk worden bijgewoond. Je leert door welke biologische mechanismen psychische en fysieke symptomen ontstaan, naar welke basisthema’s en typische inprentingen je moet zoeken als je een bepaalde ziekte, klacht of ander probleem wilt decoderen. Je kunt jezelf bevrijden van ziekmakende patronen.

Inhoud cursus Biologisch Decoderen

Een 3-daagse basiscursus (deel 1, vr-zo) plus drie cursusweekenden (deel 2, deel 3 en deel 4, telkens vr-zo). De seminars zijn los te volgen. Het volgen van de basiscursus is een voorwaarde voor het bijwonen van deel 2, 3, 4. 

Voor iedereen die geïnteresseerd is in een holistische benadering van gezondheid.  

Je gaat leren: 

  • Via welke biologische mechanismen psychische en lichamelijke symptomen ontstaan, naar welke basisthema’s en typische kenmerken je moet zoeken als je deze wilt ontcijferen (elke ziekte heeft zijn eigen basisthema).
  • Hoe de individuele familiaire-inprentingen die aan elk symptoom ten grondslag liggen, te decoderen (familiegenogramwerk) en ze vervolgens te wissen om de symptomen op te lossen.

Over Froucke

Ik ben geboren in 1970 in Friesland en ben moeder van 3 kinderen. We wonen op een  plek in de natuur en kijken uit over het IJsselmeer. Ik ben zelfstandig en maak en beheer websites voor kleine ondernemers. Daarnaast ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk voor Biologisch Decoderen en schrijf en vertaal boeken en deel genezingsverhalen.

In 2017 ben ik begonnen met de opleiding Biologisch Decoderen in Duitsland bij Angela Frauenkron-Hoffmann. Daar kreeg ik  inzichten en antwoorden, die ik in de jaren daarvoor niet had gekregen. Daar heb ik veel voor mezelf kunnen ontcijferen en oplossen, zoals hooikoorts vanaf mijn 5e jaar, chronische galwegontsteking en darmklachten. Doorslaggevend was dat ik alles rondom de ziekte en het overlijden van mijn 14-jarige zoon eindelijk op diep niveau kon begrijpen, doorvoelen en daardoor een ander perspectief heb gekregen. Ik heelde op emotioneel vlak en ik kreeg weer vertrouwen in het leven. Biologisch Decoderen heeft mijn leven fundamenteel veranderd op vele gebieden. Omdat het dagelijks zoveel voor mij betekent, deel ik deze kennis graag met anderen. Dat wat ik anderen leer, heb ik zelf doorleefd. 

Sindsdien heb ik regelmatig deelgenomen aan diverse vervolgopleidingen, waaronder de Emotionele Omkeer. Sinds een aantal jaren heb ik individuele gesprekken met mensen die ook de onderliggende oorzaak van hun klachten en problemen willen begrijpen en ombuigen naar gezondheid en een leven zonder stress.

Wil je ook jouw denk-, gevoels- en gedragspatronen leren kennen? Grip krijgen op je problemen en ze oplossen? We vinden de oorzakelijke inprentingen, werken aan de stressvolle ervaringen op emotioneel vlak, van jouzelf en die van je ouders en voorouders.

"Mijn doel is dat wij de intelligentie van ons lichaam weer gaan waarderen en vertrouwen krijgen in het vermogen te genezen en onszelf te transformeren.

De informatie die tijdens mijn cursussen wordt gegeven, heeft als doel te informeren en bewustzijn over je eigen lichaam, maar ook over de gebeurtenissen in jouw leven en de invloed daarvan op jouw gezondheid, te vergroten. Deze informatie heeft niets te maken met, en gaat ook niet in op behandelingen. Het gaat om een verandering van perspectief op emotioneel stressvolle gebeurtenissen in jouw leven. Het is niet bedoeld als vervanging van medisch advies van een arts. Elke keuze die hieruit voort zou kunnen vloeien, is op eigen verantwoording en een persoonlijke keuze.